Business school: Product Levens Cyclus (PLC)

De product levens cyclus: wat is het, wat betekent het?

De product levens cyclus of PLC. Iedereen heeft er wel al eens van gehoord, maar de vraag is toch vaak hoe dat relevant is voor jou of voor jouw bedrijf. Het antwoord daarop is altijd: bijzonder relevant. Ieder product in portfolio is immers onderhevig aan het de product levens cyclus. Toegegeven: sommige doen er net iets langer over maar er zijn op de lange termijn geen uitzonderingen. Wat is die magische PLC en wat kan jij eruit leren?

De product levens cyclus

De theorie houdt in dat ieder product 4 fases meemaakt. De fase van de introductie, groei, volwassenheid en neergang. Door jouw product portfolio hiermee in verband te brengen en te anticiperen op de verschillende fases wordt het duidelijker welke strategische beslissingen genomen moeten worden. Dat is dan ook de bedoeling achter de PLC-theorie. Achterhalen welke marketingstrategieën het best worden toegepast op elk moment van de levenscyclus van een bepaald product. De diverse fases van de cyclus worden bepaald door het aantal verkopen af te wegen de tijd dat het product al op de markt heeft gespendeerd.

De vier fasen van de PLC

De product levens cyclus bestaat dus uit vier hoofdfasen. Deze zijn de introductiefase, de groeifase, de volwassenheidsfase en de neergangfase. Wil je nog wat diepgaander ingaan op wat dit exact allemaal betekent voor jouw product portfolio? Dan zijn er nog tal van theorieën die jou daarmee kunnen helpen zoals het adoptiemodel van Rogers.

Introductiefase
Na de ontwikkeling van een nieuw product begint de introductiefase. Het product wordt in de markt geïntroduceerd en realiseert in eerste instantie weinig verkopen. De gouden regel in deze fase is dan ook de naamsbekendheids van het product trachten te vergroten. Als dit lukt neemt de verkoop toe en is het mogelijk de volgende fase te bereiken. Dit is een vrij dure fase gezien de marketinginspanningen meer dan waarschijnlijk behoorlijke kosten met zich mee brengen.

Groeifase
Komt het product in de groeifase terecht dan doe je er best alles aan om die groei zo lang mogelijk vast te houden. Dit is dan ook de periode dat het rendabel begint te worden. De juiste strategie in deze periode is sterk afhankelijk van het product. Soms is het een goed idee een reclamecampagne op te zetten gericht op herhalingsaankoop. Soms zal dat meer kosten dan het opbrengt.

De volwassenheidsfase
Is de maximale groei behaald? Dan komt het product terecht in de volwassenheidsfase. In deze periode worden veel verkopen en veel winst gerealiseerd. Het kan verstandig zijn om deze winst te investeren in innovatie en vernieuwing van het product om de neergang zo lang mogelijk tegen te gaan.

De neergangsfase
Als een product al een lange tijd in de markt is begint de verkoop te dalen. Dit kan diverse redenen hebben. Een verouderd aanbod, verhoogde concurrentie en gewoon verzadiging. In de neergangsfase moet de aandacht vooral liggen op de levenscyclus zo lang mogelijk te verlengen. Ook hier kan immers nog winst behaald worden!

Aanbevolen artikelen