Nonverbale communicatie, de handdruk

Non verbale communicatie: het is dat magische gereedschap waar we allemaal over beschikken dat ons in staat stelt om méér te uiten dan we kunnen met enkel woorden. Het is één van de belangrijkste elementen binnen een communicatieproces, als niet de belangrijkste. Als je je bewust wordt van je eigen non-verbaal gedrag dan kan je dit op die manier aanpassen zodat anderen je beter begrijpen – en jij hen.

Non verbale communicatie in de zakenwereld

In de bedrijfswereld kan zich dat vertalen in een beter begrip van medewerker zodat hun gevoelens en overtuigingen duidelijker worden. Het gevolg? Meer inzicht in de wensen van andere mensen, minder moeite om hen te motiveren en dus een efficiëntere zakenvoering!

Het belang van lichaamstaal en de stem

Als we het hebben over lichaamstaal dan gaat het om gebaren, houdingen, oogbewegingen, uitdrukkingen, enzovoort. Hiermee worden gevoelens, relaties en verbindingen ‘uitgebeeld’, mede door het gebruik van verschillende lichaamsdelen zoals de ogen, stem, voeten, handen en mond. Non-verbale communicatie is de combinatie van lichaamstaal, toonhoogte, spreeksnelheid en stemvolume.

Elke beweging en geluid betekent iets anders en uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat er tot wel 23 verschillende manieren zijn om de wenkbrauwen te gebruiken. Bij het interpreteren van dergelijke non-verbale signalen is het dus essentieel om aandacht te besteden aan de combinatie van verschillende factoren zoals de stem en de gebaren. Als die immers los van elkaar bekeken ontstaan er misinterpretaties!

Non-verbale communicatie: een cultuurgebonden fenomeen

Het is duidelijk dat het gebruik van non-verbale communicatie verschilt van cultuur tot cultuur. Elke taal beschikt over zijn eigen specifieke, non-verbale taal met alle stembuigingen en gebaren die daarbij horen. Hoe dan ook wordt elke cultuur gekenmerkt door een samenhang binnen deze vorm van communicatie en die wordt door alle leden van die cultuur gebruikt – bewust of onbewust.

Enkele bekende non-verbale signalen

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen positieve en negatieve signalen:

1. Positieve signalen: naar een ander toeleunen, een vriendelijke gezichtsuitdrukking, de benen en armen bij het lichaam, iemand aanraken of aankijken, tegenover een ander gaan zitten, gebaren maken tijdens een gesprek, enzovoort.

2. Negatieve signalen: De armen en benen bij bet lichaam houden, de armen over elkaar kruisen, fronsen, rondkijken, het hoofd schudden, enzovoort.

De handdruk, één van de bekendste vormen van non-verbale communicatie

We kennen allemaal de handdruk: je geeft hem aan iemand die je net ontmoet, iemand die je formeel begroet of aan vrienden. De handdruk symboliseert respect, vriendschap en een zeker vertrouwen, en is dan ook één van de belangrijkste vormen van non-verbale communicatie. Zeker in de zakenwereld waar relaties met klanten, leveranciers en medewerkers van groot belang zijn is de handdruk een onmisbaar onderdeel om dezer relaties te vormen én te onderhouden.

Aanbevolen artikelen