Raadpleeg een erfrechtadvocaat bij erfrechtelijke problemen

Je kunt een erfrecht advocaat raadplegen wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden en diens bezittingen moeten worden verdeeld. Vroeger was het erfrecht voorbehouden aan notarissen. Tegenwoordig is een erfrecht advocaat echter onmisbaar bij het afwikkelen van een nalatenschap als zich conflicten voordoen. Een voorbeeld van een conflict dat zich rondom een erfenis kan voordoen, spreekt uit het verhaal dat een moeder of vader die bij testament heeft bepaald dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd. In ons land worden de kinderen van ouders die komen te overlijden goed beschermd. In Nederland beperkt de zogeheten legitieme portie de vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid). 

Dat houdt in dat het niet per definitie betekent dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. De legitieme portie is het minimumbedrag dat een kind op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, mits het kind hier aanspraak op maakt. Een onterfd kind wordt legitimaris genoemd. Soms kan het ook om een kleinkind gaan.  

Hoe werkt de regeling van de legitieme portie?

Als zij daar op tijd aanspraak op maken, kunnen kinderen die onterfd zijn een beroep doen op de legitieme portie. Dit moeten zij binnen vijf jaar na het overlijden te doen. In bepaalde gevallen moet het zelfs eerder. De kans op de legitieme portie is verkeken als die termijn wordt overschreden. Een onterfd kind dat een beroep doet op de legitieme portie, wordt niet alsnog erfgenaam. Het kind wordt echter schuldeiser van de nalatenschap en heeft recht op de helft van wat hij of zij als erfgenaam volgens de wet had gekregen. Een kind dat niet is onterfd maar uit de erfenis minder krijgt dan de legitieme portie, kan een aanvullend beroep doen op de legitieme portie. Bij de berekening van de legitieme portie wordt rekening gehouden met schenkingen die de persoon die is overleden (de erflater) heeft gedaan aan de legitimaris en aan anderen. 

Hoe wordt de legitieme portie berekend?

Als blijkt dat je bent onterfd, is het verstandig een erfrecht advocaat te raadplegen, want de legitieme portie krijg je niet vanzelf. De legitieme portie wordt berekend over de legitimaire massa. De legitimaire massa is de waarde van de goederen van de nalatenschap direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met bepaalde giften en verminderd met bepaalde schulden. Ook bij het maken van de berekening van de legitieme portie kan een erfrechtadvocaat je helpen. Het is van groot belang om uiterst secuur naar de waarde van de tot de nalatenschap behorende activa te kijken, waaronder aandelen en onroerende zaken. Een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht kan je daarin bijstaan. 

Wat is legateren?

Er zijn ook allerlei andere manieren waarop je met het erfrecht in aanraking kunt komen, bijvoorbeeld omdat er in een testament een legaat is opgenomen. De kans is groot dat jij je afvraagt: wat is een legaat? Dit is een bepaling waarbij een bepaald geldbedrag of een of meerdere specifieke goederen, worden nagelaten aan een specifieke persoon. Het in een testament opnemen van een legaat wordt ook legateren genoemd. Iemand die schuldeiser van de nalatenschap wordt, is een legataris. Diegene wordt geen erfgenaam omdat een legaat geen erfstelling is. Een legaat kan gaan over verschillende soorten bezittingen uit de nalatenschap, zoals: een klassieke auto, schilderij, huis of sieraad. De expertise van een erfrecht advocaat komt ook van pas bij erfrechtelijke problemen van deze aard. 

Aanbevolen artikelen