Wat zijn overheadkosten en hoe kan je ze beperken?

overheadkosten beperken

Overheadkosten zijn kosten die je niet direct toe kan rekenen aan de producten die je levert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van een gebouw, secretariële ondersteuning of marketingkosten. Om de juiste kostprijs van een product of dienst te berekenen, moet je ook de indirecte kosten meerekenen. Dit maakt je product of dienst voor de klant wel duurder. Daarom wil je je overheadkosten beperken.

Overheadkosten beperken

Als je lagere overheadkosten hebt ten opzichte van je concurrenten verbetert dit je concurrentiepositie. Naast bezuinigen op management, kan je ook zorgen voor lagere voorraden. Een grotere flexibele schil van medewerkers en minder vast personeel, helpt je om flexibeler in te spelen op de vraag en de overheadkosten te beperken als er minder vraag is. Ook een efficiënt administratief systeem zorgt ervoor dat de administratie efficiënter gedaan wordt en leidt dus tot een beperking van de overheadkosten.

Als ZZP-er zorgen voor lagere overheadkosten

Als ZZP-er heb je natuurlijk ook te maken met overheadkosten. Deze kosten verwerk je in je uurtarief. Als ZZP-er moet je een aantal overheadkosten zeker niet vergeten. Je moet zelf je pensioenopbouw regelen. Dit geldt ook voor je verzekeringen. Hier moet je bij het berekenen van je overheadkosten rekening mee houden. Net als de omzetbelasting, die je pas achteraf afdraagt en je inkomstenbelasting die je natuurlijk ook achteraf betaalt. Verder heb je nog te maken met indirecte uren, die je besteedt aan ondermeer factureren en werven van klanten en maak je toch tijd vrij voor vakantie. Ook alle indirecte componenten neem je mee in je uurtarief. Hoe kan je op een verstandige manier zorgen voor een verlaging van de overheadkosten?


Als ZZP-er loont het om samen te werken met andere zelfstandigen en zo je overheadkosten te delen. Je kunt samen proberen een opdracht binnen te halen, maar ook kosten van een secretariaat delen. Aandachtspunt hierbij is wel dat het maken van prijsafspraken of klanten onderling verdelen niet toegestaan is. Dit wordt gezien als kartelvorming. Een kantoor aan huis betekent natuurlijk ook lagere overheadkosten. Mocht dit lastig zijn, dan zijn er in steeds meer plaatsen in Nederland flexibele kantoorruimtes te huur. Je huurt alleen de ruimte die je nodig hebt. Als bijkomend voordeel heb je zo de mogelijkheid om te netwerken.

Het loont om je overheadkosten kritisch onder de loep te nemen.

Aanbevolen artikelen