Business School: Lean Manufacturing

Lean manufacturing

Lean manufacturing, ook wel LM genaamd, is een speciale methode om bepaalde bedrijfsprocessen te optimaliseren door verspilling tegen te gaan. Op die manier worden enkel die zaken die waardevol zijn voor klanten als bruikbaar beschouwd. Het begrip werd eerst toegepast bij het bedrijf Suzaki, en omvat verschillende lean principes.

Verspilling gebeurt op grote schaal, op veel verschillende manieren. Dat is precies waarom de lean principes werd ontwikkeld. Wat houdt LM nu in?

Verschillende verspillingsgraden

Bij LM wordt onderscheid gemaakt tussen zeven verspillingsgraden:

– Overproductie
– Voorraden
– Fabricagefouten
– Fabricageverstoringen
– Wachttijden
– Transport
– Overbodige bewegingen

Dergelijke zaken worden door middel van zogenaamd value stream mapping opgespoord, wat betekent dat men een soort van diagram in kaart brengt met factoren die waarde toevoegen aan de bedrijfsprocessen, of juist niet. Het doel? De stroom van waarde vergroten.

Hiervoor gebruikt men uiteenlopende productieconcepten, die pas de laatste decennia werden ontwikkeld door Suzaki. Denk hierbij maar aan Kanban, visual en cellular manufacturing, just-in-time productie, enzovoort.

Het verband tussen LM, JIT en flow manufacturing

Hoewel LM op zich al lang bestaat, bestaan er verschillende manieren om het toepassen ervan te optimaliseren. Bij het verbeteren van die haardstroom is het belangrijk dat materialen en fabrikaten gelijkmatig doorheen de productieplaats bewegen, of ‘in flow’.

Het gevolg is dat tussenvoorraden voorkomen worden, wat eigenlijk ook een vorm is van verspilling. Om dit te bereiken, is het essentieel dat de klant in zekere zin de productie dirigeert. Dat is het verband tussen Lean Manufacturing en JIT, of just-in-time productie.

LM voor bedrijven

Niet elk bedrijf kan baten bij LM: vooral bedrijven die per stuk en flow-gestuurd gaan produceren. Hoe groter het aantal stappen bij de productie van een artikel, hoe groter de kans op verspilling.

Enkele voorbeelden zijn metaalbedrijven, elektronicabedrijven en autobedrijven. Tegenwoordig wordt LM echter ook steeds vake toegepast in andere branches, waaronder laboratoria of ziekenhuizen, waarbij zelfs de patiënten stapsgewijs worden begeleid.

Software voor Lean Manufacturing

LM is een aanpak die zonder software kan worden uitgevoerd, maar er is vaak wel nood aan ondersteuning van een programma. Op die manier houdt men zicht op de waardeketen, en de leveranciers die erbij betrokken zijn.

Bepaalde ERP-systemen bieden tegenwoordig al een goede ondersteuning voor LM-functies, bijvoorbeeld om de JIT te verbeteren. Kanban is een productiemethode waarbij materialen aangevuld worden, gebaseerd op het verbruik van de JIT – en dit wordt reeds door heel wat ERP systemen ondersteund.

Aanbevolen artikelen