Business School: Scrum Methode

Wordt de Scrum methode dé nieuwe manier van werken in teams? Misschien werkt jouw team zelf al op die manier, zonder het echt te beseffen. Wij geven hier alvast een paar antwoorden op vragen, zoals: wat is de werkwijze van de scrum methode en voor wie is het bestemd?

Wat is de scrum methode?

Het begrip is afkomstig uit de rugbywereld. Het betekent: telkens weer snel hervatten na een onderbreking/snelle vooruitgang in het spel. Key words zijn: samenwerken, betrokkenheid van de teamleden, snel en flexibel. In 1986 wordt de werkwijze van de scrum methode beschreven in een onderzoek van Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi en gepubliceerd in de Harvard Business Review. In 1993 werkt Jeff Sutherland het proces uit. Ken Schwaber past dit in zijn bedrijf toe. Het wordt vooral dé methode voor software-ontwikkeling. Het is uitstekend om samen met de klant al te beginnen aan de opdracht, terwijl de klant nog niet precies weet wat hij juist wil. Tijdens het proces wordt er continu bijgestuurd.

Een aantal vaktermen

Elk team bestaat uit multidisciplinaire leden. De scrum master faciliteert het hele proces. De product owner, of de opdrachtgever bepaalt het resultaat, de user stories. Deze worden opgelijst in een product backlog; user stories worden gerangschikt volgens prioriteit. Er wordt gewerkt in zeer korte periodes, de sprints of iteraties: telkens twee tot vier weken. Het einde van elke sprint staat vast van tevoren: de sprints zijn time boxed. Na elke sprint is er een sprint review: het resultaat wordt besproken met de product owner. Er wordt dagelijks overlegd tussen scrum master en de leden in een daily scrum of stand-up vergadering. De sprint-burn-down-chart en de release-burn-down-chart zijn twee grafieken die de stand van zaken aangeven. Deze zijn voor alle betrokkenen zichtbaar. Er zijn nog een aantal termen die vaak gebruikt worden door insiders. Maar eens je in een scrum project stapt, raak je al heel snel bekend met dit jargon.

Aanbevolen artikelen