Hulp van een familierechtadvocaat bij problemen in je privé-situatie

stel maakt ruzie - mannenzaken BE

Bij problemen in je privé-situatie kun je in aanraking komen met het familierecht. Dit rechtsgebied staat ook bekend als het personen- en familierecht en is deels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Onder andere echtscheiding, de verbreking van een samenleving en de ontbinding van een geregistreerd partnerschap vallen onder het familierecht. Hetzelfde geldt voor geschillen over het ouderschapsplan, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden en het erkennen van kinderen. In een van deze situaties kan een familierechtadvocaat je bijstaan. Ook bij vragen over toezichtsvormen, uithuisplaatsingen en kinder- of partneralimentatie ben je er aan het juiste adres. Heb jij van doen met een van de bovengenoemde zaken? In dit blog lees je hoe een advocaat die in het familierecht is gespecialiseerd je op de juiste manier kan helpen. 

Wijzigingen in het personen- en familierecht

Het personen- en familierecht richt zich op verschillende vormen van familiebetrekkingen, waaronder: het huwelijk, geboorte, bescherming van personen en echtscheiding. In het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zijn verschillende belangrijke regels in het kader van het familierecht opgenomen. Ook in Nederland zijn deze regels van grote invloed. De regelingen omtrent het gezinsleven en andere familierecht-wetgeving zijn aan veranderingen onderhevig. In 2009 werd bijvoorbeeld de regeling voor het verplicht ouderschapsplan ingevoerd die ook het gelijkwaardig ouderschap als wettelijk uitgangspunt stelt. Een ander voorbeeld van een wijziging heeft betrekking op het voortduren van gezamenlijk gezag van ouders over hun kind na echtscheiding en werd in 1998 van kracht. En in 2018 kwam de beperkte gemeenschap van goederen in de plaats van de algehele gemeenschap van goederen.

Wanneer kun je een familierechtadvocaat raadplegen? 

Omdat een advocaat die is gespecialiseerd in het familierecht volledig bekend is met de laatste ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied, kan die je op de juiste manier ondersteunen als je partner en jij bijvoorbeeld besluiten om te gaan scheiden. De familierechtadvocaat dient in dat geval een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Als er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken is het noodzakelijk om een ouderschapsplan op te stellen. De zorgregeling voor het kind of de kinderen is een van de afspraken die in het plan wordt vastgelegd. Je kunt een familierecht advocaat in Eindhoven of een andere stad ook raadplegen voor onder meer: de afwikkeling van vermogen bij scheiding, de verevening van pensioen bij scheiding en kinder- of partneralimentatie. 

Aanbevolen artikelen