Migratieroutes onderzoeken (waar komen mijn voorouders vandaan)

dna testen

DNA gaat van generatie op generatie over en voorziet in een schat aan informatie. DNA is uniek, maar door van een specifieke eigenschap gebruik te maken, is het onderzoeken van migratieroutes mogelijk. Op deze manier krijg je de kans om bijvoorbeeld te ontdekken waar je voorouders vandaan komen. Een andere ontdekking is dat je komt te weten met welke bevolkingsgroep je DNA het meeste overeenkomt. Het is namelijk zo dat elk mens tot een specifieke Haplogroep behoort en de oorsprong daar naartoe is te herleiden. Het onderzoeken van migratieroutes voor mannen via de vaderlijn is heel eenvoudig met de uitvoering van een DNA-test.

Vaderlijn en moederlijn

Er zijn twee Haplogroepen die van belang zijn voor een DNA onderzoek met betrekking tot migratieroutes. Het betreft hier het Y-DNA ofwel het Y-chromosoom en de mtDNA ofwel Mitochondriale Haplogroep. Het DNA dat een vader aan een zoon doorgeeft, betreft het Y-DNA. Een moeder geeft mtDNA door aan zowel dochters als zonen. De lijn via de vader is te traceren en op basis van het analyseren van een X-chromosoom valt de moederlijn te onderzoeken. Het onderzoeksresultaat biedt inzicht in het traceren van de lijn van de voorouders die in te delen zijn in Haplogroepen. De Haplogroep verschaft daarbij informatie over waar de oorsprong ligt.

Uitvoering van de test: genetische groepen en geografisch gebied

De uitvoering van de DNA-test is eenvoudig, waarbij gebruik wordt gemaakt van een soort van wattenstaafje. Hiermee gaat de tester een aantal maal over de wangkant aan de binnenzijde van de mond. Het onderzoek is pijnvrij en neemt weinig tijd in beslag. De Haplogroepen vormen doorgaans de basis om genetische groepen te specificeren en hebben betrekking op een geografisch gebied. Haplogroepen L0 tot en met L6 zijn bijvoorbeeld te specificeren naar Afrikaans. Zo zijn er eveneens Oost-Euraziatische Haplogroepen in te delen net als West-Euraziatische groepen. Ook inheems Amerikaans is een gespecificeerde groep net als Australo-Melanesische Haplogroepen. Er is overigens bij de inheems Amerikaanse groep een overlap aan te merken met Oost-Euraziatische groepen.

Resultaten van migratieroute onderzoek

Er komen verschillende resultaten naar voren uit het migratieroute onderzoek. Zo krijg je te zien tot welke van de Haplogroepen je behoort. Daarnaast ontvang je informatie over de migratieroute van je voorouders. Deze gegevens zijn te zien op een overzicht van de reis die is afgelegd door de voorouders. Ook komt er informatie in de resultaten beschikbaar die betrekking heeft op zogenoemde oorsprongsgenoten die wereldwijd zijn te vinden. Verder geven de resultaten interessante informatie weer over bekende mensen die onderdeel uitmaken van dezelfde Haplogroep als jij. Bij onderzoek naar de voorouders via de vaderlijn is het alleen mogelijk deze uit te voeren op basis van het DNA van mannen. Het heeft voor vrouwen geen zin om deze test met de vaderlijn te laten afnemen.

Aanbevolen artikelen